Land van herkomst van groente en fruit in de supermarkt klopt regelmatig niet

Informatie klopt niet

Verschillende Nederlandse supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn zijn van de week aangesproken op het feit dat de informatie van het herkomstland niet kloppend is. Dit is getest aan de hand van een aantal steekproeven. Het verschil in informatie kwam duidelijk naar voren in het feit dat het kaartje uit het schap vaak niet overeenkomt met het kaartje op het product zelf. Paprika’s kunnen uit Nederland komen, maar ook uit Israël. Bij andere producten, zoals avocado’s, werden zelfs vijf mogelijke herkomstlanden benoemd.

Essentie van correcte informatie

Waarom is het zo belangrijk dat deze informatie correct is voor de supermarktklant? Dit is met name gebaseerd op twee motieven. Allereerst heeft dit te maken met milieuredenen. Bepaalde klanten willen liever geen pruimen uit een ver land als dit ook dichterbij kan. Ook wil de klant kunnen kiezen of zij uit bepaalde gebieden wel of geen producten wil afnemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast is het correct verwijzen naar het land van herkomst ook gewoon vastgelegd in de Europese wetgeving en ligt het aan de basis van de grip op de supply chain. En die grip op de supply chain, dat willen we allemaal. Toch?