Privacyverklaring

Privacyverklaring Kraaijeveld Groente en Fruit B.V.

Bij de uitvoering van de overeenkomst met u verwerkt Kraaijeveld Groente en Fruit B.V. persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Kraaijeveld Groente en Fruit B.V. Onze bedrijfs- en contactgegevens luiden als volgt:

Kraaijeveld Groente en Fruit B.V.
Herenlaan 27
3155 DC Maasland
Nederland
Telefoon: +31 10 750 43 00
E-mail:   info@kraaijeveld.com
Website:   www.kraaijeveld.com

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Kraaijeveld Groente en Fruit B.V. verzamelt en verwerkt onder meer de volgende informatie van u:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • plaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • gegevens over uw surfgedrag op onze website;
 • btw-identificatienummer.

3. Op welke rechtsgrond en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te voeren en hierover zo nodig contact met u te kunnen opnemen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van bestellijsten en facturen, de verwerking van uitgaande orders, het vervoer van producten naar het door u opgegeven adres en de verzending van nieuwsbrieven. Daarnaast wordt uw (surf)gedrag op onze website door middel van specifieke cookies automatisch geanalyseerd met als doel om de website te verbeteren, onze producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en in dat kader gerichte aanbiedingen aan te kunnen doen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.

4. Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Het gaat hierbij onder meer om leveranciers van de voor de facturatie en verwerking van uw orders benodigde programmatuur of vervoerders van de door u bestelde producten.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens minimaal bewaren voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving zijn wij echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot onze bedrijfsadministratie (zoals facturen, order- en pakbonnen) gedurende 7 jaar te bewaren. 

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

7. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Wij plaatsen ook cookies die uw surfgedrag analyseren zodat wij op uw wensen afgestemde aanbiedingen kunnen doen. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u hierover en vragen wij u toestemming voor het plaatsen van laatstgenoemde cookies. U kunt zich voor deze cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u reeds opgeslagen cookies verwijderen via de instellingen van uw computer, tablet of smartphone of browser.

8. Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
 • het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen;
 • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen (het recht om vergeten te worden);
 • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt ons vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
 • het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde: als u bijvoorbeeld wilt overstappen op een andere leverancier, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan die nieuwe leverancier te verstrekken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Als u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan wij zullen zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laten wij u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek bij ons indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat wij de overeenkomst niet (meer) kunnen uitvoeren. Voor de goede orde merken wij op dat het een en ander u niet ontslaat van uw verplichtingen op grond van de overeenkomst, zoals de op u rustende betalingsverplichting.

9. Vragen of klachten?

In geval van vragen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen.

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.